Wireless PCI Adapter - (9 รายการ)
Image ลด 5%
Wireless PCIe Adapter D-LINK (DWA-548) N300

สั่งซื้อเลย

510 บาท
535 ประหยัด 25 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless N300 / PCIe
Image ลด 8%
Wireless PCIe Adapter TP-LINK (TL-WN881ND) N300

สั่งซื้อเลย

495 บาท
540 ประหยัด 45 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless N300 / PCIe
Image ลด 8%
Wireless PCI Adapter TP-LINK (TL-WN851ND) N300

สั่งซื้อเลย

540 บาท
590 ประหยัด 50 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless N300 / PCI
Image ลด 5%
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (N300PE) N300 (Lifetime Forever)

สั่งซื้อเลย

610 บาท
640 ประหยัด 30 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless N300 / PCIe
Image ลด 4%
Wireless PCIe Adapter D-LINK (DWA-582) AC1200 Dual Band

สั่งซื้อเลย

1,025 บาท
1,070 ประหยัด 45 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless AC1200 / PCIe
Image ลด 8%
Wireless PCIe Adapter TP-LINK (Archer T6E) AC1300 Dual Band

สั่งซื้อเลย

1,365 บาท
1,490 ประหยัด 125 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless AC1300 / PCIe
Image ลด 5%
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1200PE) AC1200 (Lifetime Forever)

สั่งซื้อเลย

1,515 บาท
1,590 ประหยัด 75 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless AC1200 / PCIe
Image ลด 4%
Wireless PCIe Adapter TOTOLINK (A1900PE) AC1900 (Lifetime Forever)

สั่งซื้อเลย

2,440 บาท
2,550 ประหยัด 110 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless AC1900 / PCIe
Image ลด 9%
Wireless PCIe Adapter TP-LINK (Archer T9E) AC1900 Dual Band

สั่งซื้อเลย

2,360 บาท
2,590 ประหยัด 230 บ.

ประกัน ตลอดอายุการใช้งาน
Wireless AC1900 / PCIe