Microsoft Windows - (6 รายการ)
Image ลด 2%
Windows 10 Home 64 Bit (OEM) KW9-00139

สั่งซื้อเลย

3,430 บาท
3,490 ประหยัด 60 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 2%
Windows 10 Home 32/64 Bit (FPP) KW9-00478

สั่งซื้อเลย

3,655 บาท
3,719 ประหยัด 64 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 1%
Windows 10 Pro 32 Bit (OEM) FQC-08969

สั่งซื้อเลย

4,650 บาท
4,690 ประหยัด 40 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 1%
Windows 10 Pro 64 Bit (OEM) FQC-08929

สั่งซื้อเลย

4,650 บาท
4,690 ประหยัด 40 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 1%
Windows 10 Pro 32/64 Bit ENG (FPP) FQC-10070

สั่งซื้อเลย

6,360 บาท
6,400 ประหยัด 40 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์
Image ลด 2%
Windows Server Standard 2016 R2 64 Bit (OEM) P73-07113

สินค้าหมดชั่วคราว

25,540 บาท
26,190 ประหยัด 650 บ.

ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์